Så fungerar luftfilter i din bil och varför det är viktigt att byta dem regelbundet

Luftfiltret är en viktig komponent i din bils motor. Dess huvudsakliga syfte är att filtrera bort smuts, damm och andra partiklar som annars skulle kunna skada motorns insugningssystem. Luftfiltret består av ett filtermedium som sitter i en behållare och det finns två huvudtyper av filtermedier: papper och foam (skumgummi).

Hur fungerar luftfiltret?

Luftfiltret fungerar genom att luften som dras in av motorn passerar genom filtermediet. Filtermediet fångar upp partiklar och hindrar dem från att nå insugningsröret och motorns insugningssystem. Om partiklarna skulle nå motorn skulle de slita på rörliga delar, såsom kolvar och cylinderväggar, och orsaka onödigt slitage på motorn. Filter till dagens moderna bilar går att hitta på nätet. Välj det filter som passar till din bilmodell.

Varför är det viktigt att byta luftfiltret regelbundet?

Luftfiltret blir smutsigt med tiden och behöver bytas för att fortsätta fungera optimalt. Om filtret inte byts regelbundet kommer smuts och partiklar att samlas i filtermediet, vilket gör att luftflödet till motorn minskar. En minskning av luftflödet kan leda till ökad bränsleförbrukning, minskad prestanda och i värsta fall skador på motorn.

Hur ofta bör du byta luftfiltret?

Hur ofta du bör byta luftfiltret beror på en rad faktorer, såsom vilken typ av filtermedium som används och hur mycket bilen körs i miljöer med hög damm- eller smutsnivå. Generellt rekommenderas det att luftfiltret byts varje 12 000 till 24 000 km eller minst en gång om året, oavsett körsträcka.

Hur byter du luftfiltret?

Att byta luftfiltret är en relativt enkel procedur som du kan göra själv med lite hjälp från din bils användarmanual. Generellt krävs inga specialverktyg, men det kan vara bra att ha en skiftnyckel och en skruvmejsel till hands. Sök upp luftfiltret under motorhuven och ta bort locket på luftfiltret. Ta ut det gamla filtret och rengör filtrets behållare. Placera det nya filtret i behållaren och sätt tillbaka locket på plats.

Att byta luftfiltret regelbundet är ett viktigt steg i att säkerställa att din bil fortsätter att fungera optimalt. Ett smutsigt luftfilter kan påverka bränsleförbrukningen och bilens prestanda och kan i värsta fall orsaka skador på motorn. Med rätt filtermedium och regelbundna byten kommer ditt luftfilter fortsätta att skydda din bils motor i många mil framöver.